profil na facebook
gospodarka_odpadami_przetwarzanie_odpadow

Kpwm6H3vPoIlcDu1thC4i1rfqp-5N2mp4f992jqBEZlcKs5jDTlCpzoCCsUvJNcILziz88r667WxoNN21PHMIA

QLjrsrGymsjqAWDx1pu8Q3BiWuOCEGsQ0sLE10wYK1JcKs5jDTlCpzoCCsUvJNcILziz88r667WxoNN21PHMIA

P0NK7pgM7WA2KmI9Qz2eASX976DShNj7feT1IF_Dw8ZcKs5jDTlCpzoCCsUvJNcILziz88r667WxoNN21PHMIA

NROiIsBV_e3czS1pCgQW7a420exYRR0mlYDUpfPv87BcKs5jDTlCpzoCCsUvJNcILziz88r667WxoNN21PHMIA

zpdK98pPaG-L0yLFBcseUVZ54IUG42mxzCpdlFukXIxcKs5jDTlCpzoCCsUvJNcILziz88r667WxoNN21PHMIA

Odzyskujemy

Przekazujemy do recyklingu frakcje surowcowe

Jednym z ważniejszych elementów gospodarki odpadami jest odzyskiwanie surowców wtórnych ze śmieci. Głównymi zadaniami tego działania są:

  • zmniejszenie ilości składowanych odpadów
  • oszczędność zasobów naturalnych
  • oszczędność energii
  • ochrona środowiska naturalnego

Odzysk surowców wtórnych rozpoczyna się już w gospodarstwach domowych, tam odpady są wstępnie segregowane na suche oraz mokre. Jest to bardzo ważny etap odzysku, który znacznie zwiększa wydajność dalszego pozyskiwania oraz przetwarzania surowców wtórnych.
Odpady suche transportowane są do oddziałów ALBA, gdzie w sortowniach wyodrębnione zostaną: szkło, makulatura, butelki typu PET, folia, chemia gospodarcza, inne tworzywa twarde i miękkie, metale żelazne i nieżelazne.