profil na facebook
zasoby_uslugi_porzadkowe
Strona główna / Zasoby / Kontenery

FtqLs6sYvYz4Tpe6qylE77ij6NtLaYcm3swhf8BOgY7vqY49jPLxDUj3oOctMAuPGFaAiI6zC1H6BrCKIORkOw

VpnODTKZHjwCbdcacbwTe-m10ab3Vhi4IbYtgH0AzJbvqY49jPLxDUj3oOctMAuPGFaAiI6zC1H6BrCKIORkOw

E3KFzRwiCIlK4HAxwnligeDdIiCC_W3BU0vaT1MA3QPvqY49jPLxDUj3oOctMAuPGFaAiI6zC1H6BrCKIORkOw

eramr4Okm41v_msywrY2oIDnos1GiP9L0zZKakLu5wrvqY49jPLxDUj3oOctMAuPGFaAiI6zC1H6BrCKIORkOw

Es70_rEDggxNYk5ISkaad2KG38JqGKhAwSGEzU9Cp7fvqY49jPLxDUj3oOctMAuPGFaAiI6zC1H6BrCKIORkOw

Kontenery

ALBA oferuje kontenery o pojemności od 3,5m3 do 36m3

Typ, wielkość i rodzaj kontenera zależą od charakteru odpadu, jego ilości, wymogów dotyczących transportu i dalszego sposobu postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia. Odpady przemysłowe i komunalne zbieramy w kontenerach przeznaczonych do transportu, odpowiednio samochodami z systemem bramowym lub hakowym.

Oferujemy: 

Kontenery na odpady ciężkie 

  • o pojemności od 3,5m3 do 7m3

np. gruz, ziemia, beton

Kontenery na odpady lekkie 

  • o pojemności od 16m3 do 36m3

np. karton, folia, płyty gipsowe, wełna mineralna, styropian, drewno